Medicinsk fakultet

Du som anställd vid medicinska fakulteten hittar här information som du behöver i ditt arbete, och nyheter om vad som händer inom fakulteten.

Om du inte hittar det du behöver under de här sidorna kan du kontakta medarbetare på kansliet. Kontaktuppgifter finns under rubriken Organisation, Medicinska fakultetens kansli.

Utbildning och forskning är medicinska fakultetens två huvuduppgifter. Fakulteten ansvarar för utbildningar inom vård och hälsa, och har en omfattande forskning och forskarutbildning inom 80-talet ämnen.

Fakulteten består av 13 institutioner och två centrumbildningar, och här arbetar drygt 1200 medarbetare, varav hälften är lärare/forskare och omkring 650 studerande på forskarnivå.

Information

Sidorna är under uppbyggnad.

Information kommer att utvecklas fortlöpande. Har du frågor eller synpunkter om innehållet är du välkommen att kontakta:

Lena Åminne, kommunikatör
7866806

Mattias Grundström Mitz, kommunikatör
7866465

Kalendarium

Nyhetsarkiv för äldre interna nyheter

2014-04-10