PASS

Välkommen till webbplatsen för PASS – Personaladministrativ självservice vid Umeå universitet.

Pass är det egenrapporteringssystem du använder för att registrera frånvaro, ledigheter, övertid/mertid, reseräkningar m.m. Webbplatsen är öppen mellan kl 06.00-02.00.

OBS! Om det inte går att logga in i PASS så kan det bero på följande orsaker:

  • att din anställning har upphört
  • att du har ett anställningsavbrott 1 dag eller mer
  • att din anställning ännu inte är inlagd i vårt personal- och lönesystem Primula

Lönespecifikationen för dig som är anställd hämtas via PASS.

Hör av dig till din löneadministratör om du har frågor eller behöver mer information.

Logga in i Pass

Inloggningen sker via den centrala autentiseringstjänsten - CAS. För att logga in behöver du ha ett centralt användarnamn och lösenord. Mer information om CAS hittar du här.

2014-02-06